Różnice pomiędzy tłumaczeniem zwykłym, tłumaczeniem przysięgłym i uwierzytelnionym


Tłumaczenie
zwykłe

Przekłady, których nie jest wymagane uwierzytelnienie to właśnie tak zwane tłumaczenie zwykłe. Z różnych względów nie wymagają po prostu poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Jednak nie zwalnia to zawodowych tłumaczy od zachowania estetyki, staranności, wysokiej jakości i merytoryki podczas wykonywania takiego tłumaczenia.

 

Tłumaczenie uwierzytelnione

Takie tłumaczenie jest niezbędne w sytuacji, kiedy potrzebujemy oficjalnego dokumentu, którego jakiś urząd lub instytucja wymaga w formie poświadczonej przez tłumacza przysięgłego. Tak wykonane tłumaczenie musi być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Wydaje ją Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, osoba go wykonująca jest swego rodzaju urzędnikiem państwowym. Tłumaczenie uwierzytelnione może obejmować różne dokumenty: umowy, akta, faktury, dyplomy, świadectwa, testamenty i nie tylko, w zależności od potrzeb.


Tłumaczenie
przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe to niepoprawna nazwa tłumaczenia uwierzytelnionego. Jest zwrotem potocznym, który jednak dość mocno upowszechnił się w użyciu.
Musimy wiedzieć, że LIWO Tłumaczenia przetłumaczy każdy dokument w najwyższej jakości. W tłumaczeniach przysięgłych i tak zwanych zwykłych nie powinno być żadnej różnicy pod względem jakości. Niektóre po prostu wymagają uwierzytelnienia, inne natomiast nie.