Tłumaczenia pisemne przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe pisemne - zleć online

Tłumaczenia te wymagają dla swojej ważności uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, np. celem przedłożenia w urzędach. Tłumaczenia pisemne przysięgłe rozliczamy za każde 1125 znaków graficznych ze spacjami w tekście docelowym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131).

LIWO Tłumaczenia oferuje wszelkiego rodzaju tłumaczenia pisemne przysięgłe (tłumaczenie przysięgłe Katowice), które muszą być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe stosuje się w przypadku dokumentów, m.in. umów, dyplomów, pism urzędowych, ekspertyz, patentów itp.

  • dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, prawa jazdy, umowy kupna-sprzedaży, badania techniczne, certyfikaty zgodności);
  • dokumenty USC (akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa itp.);
  • dokumenty z Urzędu Podatkowego, ZUS, MOPS, PIT-y itp.;
  • świadectwa szkolne, suplementy, dyplomy;
  • umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, życiorysy, certyfikaty, raporty, rozmowy kwalifikacyjne;
  • wyroki, postanowienia, decyzje, zaświadczenia o niekaralności, pozwy, pisma procesowe, akty notarialne.
Zapraszamy do kontaktu
wyceń tłumaczenie online

Tłumacz przysięgły - kto to?

Każdy tłumacz przysięgły z Katowic lub z innego miasta przed rozpoczęciem wykonywania zawodu jest zobowiązany wziąć udział w państwowym egzaminie. Aby do niego przystąpić, musi spełniać kilka warunków, m.in. posiadać obywatelstwo polskie lub UE, zaświadczenie o niekaralności, dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, zdolność do czynności prawnych (szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z dwóch części egzaminu (pisemnej i ustnej), tłumacz składa ślubowanie i zostaje zaprzysiężony przez ministra sprawiedliwości. W tym momencie zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych (która jest dostępna dla każdego) i staje się osobą zaufania publicznego.

Prawa i obowiązki tłumacza przysięgłego

Najważniejszym atrybutem tłumacza przysięgłego jest pieczęć, którą otrzymuje z Mennicy Państwowej po spełnieniu wszystkich wymogów. Do jego uprawnień i obowiązków należą:

  • poświadczanie i sporządzanie przekładów - zarówno własnych, jak i innych tłumaczy,
  • poświadczanie i sporządzanie pism dla OWS (organów wymiaru sprawiedliwości),
  • tłumaczenia ustne dla OWS,
  • realizacja zleceń tłumaczeniowych dla firm, instytucji i osób prywatnych.

Warto wiedzieć, że tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania przekładu dla organów wymiaru sprawiedliwości bez podania konkretnej, ważnej przyczyny. Aby przyjmować zlecenia od klientów indywidualnych, przedsiębiorstw czy instytucji, musi zaś posiadać działalność gospodarczą.

Na tłumaczu przysięgłym ciąży odpowiedzialność prawna za wierność wykonanego przekładu.

Czym się różni tłumaczenie przysięgłe od zwykłego?

Bez względu na to, czy chodzi o tłumaczenie zwykłe, czy uwierzytelnione, tłumacz zobowiązany jest wykonać je rzetelnie i poprawnie. Jednak podstawową różnicą jest odpowiedzialność, jaką ponosi osoba wykonująca przekład.

Do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych niezbędne są wyżej opisane uprawnienia i pieczęć. Przekłady zwykłe, takie jak książki, instrukcje, korespondencja osobista może przetłumaczyć każda osoba, która doskonale posługuje się językami, bez dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. Natomiast w przypadku pism i dokumentów urzędowych, które wymagają pieczęci lub są przedstawianie w sądzie, muszą zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego.

LIWO zatrudnia tłumaczy przysięgłych w Katowicach, ale także współpracuje z tłumaczami przysięgłymi z całego kraju, dlatego bez względu na lokalizację świadczymy dla Państwa usługi najwyższej jakości, które wymagają pieczęci.

 

Uwierzytelnienie tłumaczenia zwykłego

Biuro tłumaczeń LIWO oferuje także uwierzytelnienie tłumaczenia zwykłego. Na czym to polega?

Uwierzytelnienie dokumentu polega na opatrzeniu go pieczęcią tłumacza przysięgłego, która nadaje mu nową wartość - przekładu przysięgłego.

Uwierzytelniamy dokumenty, które były tłumaczone przez nasze Biuro. Przykładowo po podpisaniu umowy, kiedy pisma posiadają już podpisy i pieczątki obu stron, uwierzytelniamy dokumenty.

Istnieje możliwość uwierzytelnienia dokumentu tłumaczonego z zewnątrz, jednak wtedy nasz tłumacz wykonuje szczegółową analizę tekstu. W ten sposób ustala, czy tłumaczenie jest na tyle rzetelne, aby mógł je uwierzytelnić.

Polityka Cookies
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.