Klauzula informacyjna

Informujemy, iż nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony danych Naszych Klientów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LIWO Tłumaczenia Katowice z siedzibą przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej mail: biuro@liwo.pl oraz telefonicznie pod numerem : +48 32 203 52 20

2. LIWO Tłumaczenia nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych.                                             

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją na rzecz Klienta usług w zakresie tłumaczeń na podstawie zawartej umowy oraz dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

4. Informujemy, iż powierzone Nam przez Klienta w toku współpracy dane osobowe zostają dalej powierzone do osób oraz podmiotów wpierających i współpracujących z LIWO Tłumaczenia, celem należytego wykonania zleconej Nam usługi i w zakresie niezbędnym do jej realizacji.

5. Liwo Tłumaczenia przechowuje dane osobowe Klienta przez czas wiążącej umowy zawartej z klientem a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.  Ponadto, LIWO Tłumaczeniaprzechowuje Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych. LIWO Tłumaczenia przechowuje  dane osobowe dla celów marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. LIWO Tłumaczenia przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres  istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. 

6. Poniżej przedstawiamy Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Liwo Tłumaczenia :

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do określonych celów,
  • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie,
  • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), tj. prawo do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
  • Prawo dostępu do danych- czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo do sprzeciwu, które oznacza, iż mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • Prawo do wycofania zgody które oznacza, iż mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.

7. Informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych przy zawieraniu umowy nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej w tym punkcie. Dla zawarcia umowy konieczne jest jednak ustalenie chociażby strony umowy, wobec czego konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy i skorzystania z usług Liwo Tłumaczenia.

8. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Polityka Cookies
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.