Górnośląski Związek Metropolitarny - obejmujący 14 miast Metropolii "Silesia", z wielką przyjemnością udziela referencji firmie LIWO Tłumaczenia, z której usług korzystamy regularnie w zakresie kompleksowej obsługi tłumaczeń symultanicznych wraz z obsługą sprzętową i techniczną.

LIWO Tłumaczenia w ostatnim roku 2010 obsługiwała dwie konferencje: w dniach 17 września i 18 i 19 listopada. Firma LIWO sprawiła, że oba te wydarzenia pod względem tłumaczeń zakończyły się organizacyjnym sukcesem i zaliczone zostały do bardzo udanych. Dodatkowo trafiło do nas wiele miłych uwag i słów uznania od uczestników konferencji nt. profesjonalnej obsługi tłumaczeniowej, w tym m.in. przedstawicieli delegacji zagranicznych. Obie konferencje otwierał Piotr Uszok, Prezydent miasta Katowice, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitarnego.

LIWO Tłumaczenia ze wszystkich powierzonych zadań każdorazowo wywiązuje się rzetelnie oraz profesjonalnie. Ogromnie cenimy sobie elastyczność, jakość świadczonych usług oraz bezpośredni kontakt podczas organizowanych konferencji.

Poziom obsługi reprezentowany przez LIWO Tłumaczenia skłania nas do wystawienia i przekazania najlepszych referencji z życzeniami tak udanej współpracy dla obu stron w kolejnych latach.